Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Συγκρότηση Επιτροπής Εθνικών και Διεθνών Συνεργασιών

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας στη συνεδρ. της αριθ. 2/9-1-2014, συγκρότησε επιτροπή για την προώθηση των εθνικών και διεθνών συνεργασιών της Σχολής με τα εξής μέλη: 1.      Halley John, Καθηγητή Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και […]

Read More