Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8
nosileftiki11

Τμήμα Νοσηλευτικής

Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 2018. Σε αυτό εντάχθηκαν από τον Οκτώβριο του 2018 όλο το προσωπικό και οι φοιτητές του αξιόλογου Τμήματος Νοσηλευτικής του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου.

Το όραμα του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι να παράγει επιστήμονες Νοσηλευτές/τριες, οι οποίοι να έχουν υψηλού επιπέδου κατάρτιση και δεξιότητες, και να εμπνέονται από τα ανθρώπινα ιδεώδη της κατανόησης, της φροντίδας και της ισότητας, επίσης να είναι ικανοι/ες να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται σε ποικίλα επιστημονικά και εργασιακά περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας ικανότητες κριτικής ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και εφαρμογής ερευνητικών αποδείξεων στην πράξη.

Η βασική φιλοσοφία και η γενική δομή του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής εμπεριέχει την σύνθεση σύγχρονων νοσηλευτικών θεωριών και θεωριών φροντίδας με την σύγχρονη Νοσηλευτική πράξη, ώστε να υποστηριχθούν και να υποβοηθηθούν οι φοιτητές, να εξελιχθούν από μαθητευόμενοι σε αυτόνομους επιστήμονες Νοσηλευτές/τριες, κατάλληλους για την άσκηση του Νοσηλευτικού επαγγέλματος σε όλες τις βαθμίδες της Υγείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γραμματέας: Κροκίδη Φανούλα

Γραμματεία – Τμήμα Νοσηλευτικής
4o χιλ. Ε.Ο Ιωαννίνων-Αθηνών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
45500, Ιωάννινα

Τηλ: 26510 50771, 50713
Fax: 26510 50733

E-mail: nursing@uoi.gr
Ιστοσελίδα: https://nursing.uoi.gr/