Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Λογοθεραπείας

Η Αναπληρώτρια Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τις σχετικές διατάξεις Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θητεία από 1.9.2023 […]

Read More

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας

Η Αναπληρώτρια Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών) των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού […]

Read More

Εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Υγείας στο Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρίαση αριθμ. 76/25.4.2023, λαμβάνοντας υπόψη της: α. το υπ’ αριθμ. 14491/3.4.2023 του Κέντρου  Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) β. την ανοικτή εκδήλωση ενδιαφέροντος […]

Read More

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Brunel University London και των Τμημάτων Ιατρικής & ΒΕΤ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μνημόνιο Συνεργασίας των Τμημάτων Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών του Πανεπστημίου Ιωαννίνων με το Τμήμα Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Brunel του Λονδίνου» Τα Τμήματα Ιατρικής και ΒΕΤ της Σχολής Επιστημών Υγείας, με υπευθύνους τον κ. […]

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Ορισμός εκπροσώπων της Σ.Ε.Υ. στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Προς όλα τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθμ. 229/3.4.2023 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά στην […]

Read More

Επιτροπή παραλαβής αγοραζομένων ειδών, οργάνων και υλικών και διαπίστωσης εργασιών οικον. έτους 2023

Σύμφωνα με την Πρυτανική Πράξη αριθμ. 13128/7.3.2023 η Επιτροπή παραλαβής αγοραζομένων ειδών, οργάνων και υλικών και διαπίστωσης εργασιών της Σχολής Επιστημών Υγείας, για το οικονομικό έτος 2023, αποτελείται από τους εξής: Τακτικά μέλη: Ειρήνη Κωστή […]

Read More

Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων Τμήματος Λογοθεραπείας

Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων Τμήματος Λογοθεραπείας Συνέλευση Τμήματος αριθμ. 58/20.2.2023 Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 74/22.2.2023 Συνεδρίαση Συγκλήτου αριθμ. 1144/28.2.2023 Επιστημονικό πεδίο Ω.Ρ.Λ. Ωτορινολαρυγγολογία με έμφαση στην Ακοολογία -Νευροωτολογία Επιστημονικό πεδίο ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Νευροανατομία, Νευροφυσιολογία και Κλινική Νευρολογία των […]

Read More

Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων Τμήματος Νοσηλευτικής

Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων Τμήματος Νοσηλευτικής Συνέλευση Τμήματος αριθμ. 1/25.1.23 Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 74/22.2.2023 Συνεδρίαση Συγκλήτου αριθμ. 1144/28.2.2023 Επιστημονικό Πεδίο 1: Εφαρμοσμένες Βιοεπιστήμες 1. Δομή και λειτουργία του Ανθρωπίνου Σώματος 2. Κλινικές Παθολογικές καταστάσεις – Νοσολογικές […]

Read More

Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Συνέλευση Τμήματος αριθμ. 319/27.1.2023 Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 73/14.2.2023 Συνεδρίαση Συγκλήτου 1144/28.2.2023 Αναπτυξιακή Βιολογία και Αναπαραγωγική Βιολογία Ανατομία και Φυσιολογία Φυτών Ανοσολογία Βιολογία Βλαστικών Κυττάρων Βιολογία Ζώων […]

Read More

Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος Ιατρικής

Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος Ιατρικής Συνέλευση Τμήματος αριθμ. 1036/21.12.2022 Συνεδρία Κοσμητείας αριθμ. 73/14.2.2023 Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 1144/28.2.2023 Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας που καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα: 1.       ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (επιστημονικό πεδίο: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ) 2.       ΒΙΟΛΟΓΙΑ (επιστημονικό […]

Read More