Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ   Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκε την απώλεια του   ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής   Ο Ευάγγελος Σ. Ευαγγέλου αποφοίτησε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο […]

Read More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Δείτε το πρακτικό της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Λογοθεραπείας με θητεία από 1.9.2023 έως 31.8.2025

Read More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δείτε το Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Read More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δείτε το Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Read More

Εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας στη Συνεδρίαση της αριθμ. 77/12.6.2023 όρισε εκπρόσωπο της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως τακτικό μέλος  την κ. Αικατερίνη Ψαρροπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογικών […]

Read More

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Λογοθεραπείας

Η Αναπληρώτρια Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τις σχετικές διατάξεις Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θητεία από 1.9.2023 […]

Read More

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας

Η Αναπληρώτρια Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών) των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού […]

Read More

Εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Υγείας στο Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρίαση αριθμ. 76/25.4.2023, λαμβάνοντας υπόψη της: α. το υπ’ αριθμ. 14491/3.4.2023 του Κέντρου  Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) β. την ανοικτή εκδήλωση ενδιαφέροντος […]

Read More

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Brunel University London και των Τμημάτων Ιατρικής & ΒΕΤ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μνημόνιο Συνεργασίας των Τμημάτων Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών του Πανεπστημίου Ιωαννίνων με το Τμήμα Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Brunel του Λονδίνου» Τα Τμήματα Ιατρικής και ΒΕΤ της Σχολής Επιστημών Υγείας, με υπευθύνους τον κ. […]

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Ορισμός εκπροσώπων της Σ.Ε.Υ. στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Προς όλα τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθμ. 229/3.4.2023 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά στην […]

Read More