Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας στη Συνεδρίαση της αριθμ. 77/12.6.2023 όρισε εκπρόσωπο της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως τακτικό μέλος  την κ. Αικατερίνη Ψαρροπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Ευάγγελο Ρίζο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας