Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Κοσμήτορας

Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ο κ. Ιωάννης Γεωργίου, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής στην Κλινική Πράξη, Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής & Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Κοσμητεία της Σχολής

Η Κοσμητεία απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους Τμημάτων, τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και τους εκπροσώπους φοιτητών.:

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων της Σχολής είναι οι εξής:

  • Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής: Άννα Μπατιστάτου , Διευθύντρια Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής-Κυτταρολογίας, Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας.
  • Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών: Πέτρος Μαραγκός, Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπτυξιακής Βιολογίας,
  • Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής: Μαίρη Γκούβα, Καθηγήτρια.
  • Πρόεδρος του Τμήματος Λογοθεραπείας: Ναυσικά Ζιάβρα, Καθηγήτρια Ωτορινολαρυγγολογίας με έμφαση στην Ακοολογία-Νευροωτολογία.
  • Εκπρόσωπος των Ε.Ε.Π.: Θεοδώρα Τσελίγκα
  • Εκπρόσωπος των Ε.ΔΙ.Π.: Ιωάννα Μπούμπα
  • Εκπρόσωπος των Ε.Τ.Ε.Π.: Χαράλαμπος Ματσούκας
  • Εκπρόσωποι Φοιτητών (δεν έχουν οριστεί)

Γενική Συνέλευση Σχολής

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας  απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα, όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής , τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και τους εκπροσώπους φοιτητών.

Εκπρόσωπος των Ε.Ε.Π.: Λευκοθέα Ανδρέου
Εκπρόσωπος των Ε.ΔΙ.Π.: Ιωάννα Μπούμπα
Εκπρόσωπος των Ε.Τ.Ε.Π.: Χαράλαμπος Ματσούκας
Εκπρόσωποι Φοιτητών (δεν έχουν οριστεί)