Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από 1.9.2024 έως 31.8.2027

περισσότερα

Διαπιστωτική πράξη για την εκπροσώπηση των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας 2024-25

περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής και ΒΕΤ με το Τμήμα Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Brunel του Λονδίνου

περισσότερα

Μητρώα Γνωστικών Αντικειμένων των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας

περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Η Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ) έχει ως σκοπό την προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας στην υγεία,  η βελτίωση της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας των νοσημάτων του ανθρώπου, καθώς  και η προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας στη βιολογία, τη φυσιολογία, την ανοσολογία και τη γενετική των έμβιων όντων.

Η Κοσμητεία της ΣΕΥ είναι ένας  νέος διοικητικός θεσμός, που σκοπό έχει να συντονίζει το έργο των Τμημάτων που απαρτίζουν τη Σχολή και καλείται να λειτουργήσει σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την οικονομία και την ανάπτυξη του Δημόσιου Πανεπιστήμιου. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κοσμητεία, παράλληλα με την απαραίτητη καθιέρωση του συντονιστικού και ελεγκτικού της ρόλου, εκτείνονται από τη διαρκή αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, την εδραίωση των εθνικών και διεθνών συνεργασιών, για την προώθηση της κινητικότητας και της έρευνας, μέχρι την εξεύρεση οικονομικών πόρων και τη προσέλκυση νέων επιστημόνων .

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχεται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο είναι βασική προτεραιότητα για την αναβάθμιση των σπουδών και την άριστη κατάρτιση νέων επιστημόνων. Συγχρόνως, ιδιαίτερη προσπάθεια κατευθύνεται προς την ανάπτυξη και τη στήριξη της έρευνας με υποδομές και τεχνολογία σε τομείς αιχμής, που θα  ενισχύσουν την θέση της ΣΕΥ στις διεθνείς αξιολογήσεις.

Ιωάννης Γεωργίου

Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
Κοσμήτορας
Σχολής Επιστημών Υγείας

Ακαδημαϊκά Τμήματα

Τμήμα Ιατρικής

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1977 και περιλαμβάνει 42 κλινικές και εργαστήρια, 140 Καθηγητές, 31 μέλη στο ειδικό διδακτικό και τεχνικό και 10 στο διοικητικό προσωπικό, 1433 προπτυχιακούς και 829 μεταπτυχιακούς φοιτητές σε προγράμματα MSc και PhD.

Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχθηκε τους πρώτους του φοιτητές το 2000, πρόσφατα ενισχύθηκε με την παράδοση νέου υπερσύγχρονου κτηρίου συνολικής έκτασης 3.500τ.μ., και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημαντικό κέντρο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας αλλά και ανάπτυξης της επιστήμης της Βιολογίας καθώς και των εφαρμογών που απορρέουν από αυτήν.

Τμήμα Νοσηλευτικής

Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 2018. Σε αυτό εντάχθηκαν από τον Οκτώβριο του 2018 όλο το προσωπικό και οι φοιτητές του αξιόλογου Τμήματος Νοσηλευτικής του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου.

Τμήμα Λογοθεραπείας

Το Τμήμα Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 2018. Σε αυτό εντάχθηκαν από τον Οκτώβριο του 2018 όλο το προσωπικό και οι φοιτητές του επιτυχημένου Τμήματος Λογοθεραπείας του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου.

Πρόεδροι Τμημάτων

Σπυρίδων Κονιτσιώτης, Καθηγητής Νευρολογίας

Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής

Πέτρος Μαραγκός, Καθηγητής Αναπτυξιακής Βιολογίας

Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

stefanos_mantzoukas_image
Στέφανος Μαντζούκας Καθηγητής Νοσηλευτικής

Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής

Ναυσικά Ζιάβρα, Καθηγήτρια Ωτορινολαρυγγολογίας με έμφαση στην Ακοολογία-Νευροωτολογία

Πρόεδρος του Τμήματος Λογοθεραπείας