Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 9 Φεβρουαρίου 2023, για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία της εκλογικής διαδικασίας και τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις διαπιστώνεται ότι:

1.    Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θητεία έως 31.8.2024, αναδεικνύεται ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Στέφανος  Μαντζούκας του Δημητρίου.

2.    Αντιπρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θητεία έως 31.8.2024, αναδεικνύεται η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Ελένη Δραγκιώτη του Χρήστου.