Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας

Η Αναπληρώτρια Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών) των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η διάρκεια της θητείας των εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και των αναπληρωτών τους είναι ετήσια και ορίζεται από 1.9.2023 έως 31.8.2024.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 9:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας μέχρι και την Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00 με αίτηση των ενδιαφερομένων υπογεγραμμένη από τους ίδιους, ηλεκτρονικά (health@uoi.gr).

Από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας