Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η Αναπληρώτρια Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών υγείας, έχοντας υπόψη της τις σχετικές διατάξεις των νόμων

Προκηρύσσει

εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής

της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θητεία έως 31.8.2024

Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 9η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί, από τις 09:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η οποία πραγματοποιείται μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ».

Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Κοσμητείας στη διεύθυνση health@uoi.gr με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης των ενδιαφερομένων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μέχρι και την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00.

Από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας