Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων Τμήματος Λογοθεραπείας

Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων Τμήματος Λογοθεραπείας


Συνέλευση Τμήματος αριθμ. 58/20.2.2023

Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 74/22.2.2023

Συνεδρίαση Συγκλήτου αριθμ. 1144/28.2.2023


Επιστημονικό πεδίο Ω.Ρ.Λ.

 1. Ωτορινολαρυγγολογία με έμφαση στην Ακοολογία -Νευροωτολογία

Επιστημονικό πεδίο ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

 1. Νευροανατομία, Νευροφυσιολογία και Κλινική Νευρολογία των διαταραχών του λόγου, της ομιλίας και της επικοινωνίας
 2. Κλινική Νευροφυσιολογία

Επιστημονικό πεδίο ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Παιδιατρική Νευρολογία
 2. Αναπτυξιακή Παιδιατρική

Επιστημονικό πεδίο ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Επιστημονικό πεδίο ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

 1. Λογοπαθολογία με έμφαση στον παιδιατρικό πληθυσμό
 2. Λογοπαθολογία-Διαταραχές Φώνησης
 3. Λογοπαθολογία και νευρογενείς γλωσσικές διαταραχές
 4. Λογοπαθολογία και επίκτητες γλωσσικές διαταραχές
 5. Λογοπαθολογία- Διαταραχές της σίτισης και της κατάποσης
 6. Λογοθεραπεία με έμφαση στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
 7. Λογοπαθολογία –Διαταραχές επικοινωνίας σε ενήλικες
 8. Λογοθεραπεία- Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 9. Λογοπαθολογία με έμφαση στις διαταραχές επικοινωνίας

Επιστημονικό πεδίο ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 1. Εξελικτική Ψυχολογία
 2. Γνωστική Ψυχολογία
 3. Κλινική Ψυχολογία
 4. Νευροψυχολογία
 5. Σχολική Ψυχολογία
 6. Ψυχολογία της Υγείας
 7. Κλινική Ψυχολογία της Υγείας
 8. Ειδικές Αναπτυξιακές Μαθησιακές Δυσκολίες: πρώιμη ανίχνευση και παρέμβαση

Επιστημονικό πεδίο ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Επιστημονικό πεδίο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. Ειδική Αγωγή

Επιστημονικό πεδίο ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

 1. Νευρογλωσσολογία
 2. Ψυχογλωσσολογία
 3. Γλωσσολογία και κατάκτηση δεύτερης (2ης) ξένης γλώσσας
 4. Κλινική Γλωσσολογία

Επιστημονικό πεδίο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 1. Στατιστική στις επιστήμες υγείας

Επιστημονικό πεδίο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 1. Εφαρμοσμένη πληροφορική στη Λογοθεραπεία και ηλεκτρονική μάθηση
 2. Εφαρμοσμένη Πληροφορική στην αξιολόγηση διαταραχών προφορικού λόγου παιδιών προσχολικής ηλικίας