Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Επιτροπή παραλαβής αγοραζομένων ειδών, οργάνων και υλικών και διαπίστωσης εργασιών οικον. έτους 2023

Σύμφωνα με την Πρυτανική Πράξη αριθμ. 13128/7.3.2023 η Επιτροπή παραλαβής αγοραζομένων ειδών, οργάνων και υλικών και διαπίστωσης εργασιών της Σχολής Επιστημών Υγείας, για το οικονομικό έτος 2023, αποτελείται από τους εξής:

Τακτικά μέλη:

  1. Ειρήνη Κωστή (Πρόεδρος), 2. Χάρις Μελά (Μέλος), 3. Αικατερίνη Λαγού (Μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη:

  1. Αναστασία Χασκή (Αναπλ. Πρόεδρος), 2. Ιωάννα Μπούμπα (Αναπλ. Μέλος), 3. Άννα Υφαντή (Αναπλ. Μέλος)

Η ισχύς της Επιτροπής είναι αναδρομική από 1.1.2023

Από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας