Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8
IMG-UOI-433

Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχθηκε τους πρώτους του φοιτητές το 2000, πρόσφατα ενισχύθηκε με την παράδοση νέου υπερσύγχρονου κτηρίου συνολικής έκτασης 3.500τ.μ., και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημαντικό κέντρο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας αλλά και ανάπτυξης της επιστήμης της Βιολογίας καθώς και των εφαρμογών που απορρέουν από αυτήν.

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών έχει ως αποστολή τη μελέτη και την προαγωγή όλων των επιστημονικών κλάδων της Βιολογίας και τη θεραπεία γενικότερα των επιστημών ζωής. Ο στόχος του είναι διττός, αφενός η υποστήριξη της έρευνας αιχμής και αφετέρου η μετάδοση της γνώσης σε νέους επιστήμονες. Μέσα από τις ποικίλες και εξελισσόμενες εκπαιδευτικές του δραστηριότητες, επιδιώκει να εφοδιάσει ποικιλοτρόπως τον φοιτητή με τα στοιχεία εκείνα που θα του επιτρέψουν μελλοντικά, να συμβάλει αποτελεσματικά στην ορθότερη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, να βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, να εξελίξει τις υπάρχουσες βιομηχανικές εφαρμογές, και να δημιουργήσει νέες πιο φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες.

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών είναι το μοναδικό Πανεπιστημιακό Τμήμα Βιοεπιστημών στην Ελλάδα που παρέχει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 7 (integrated master), του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, με την ολοκλήρωση του πενταετούς διάρκειας Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γραμματέας: Άννα Υφαντή

Γραμματεία – Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07265, 07294, 07336
Fax: 26510 07064

E-mail: grambet@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://bat.uoi.gr/