Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Επικοινωνία

Γραμματεία Κοσμητείας

Βασιλική Νικολάου, Προϊσταμένη Κοσμητείας

Κτήριο Διοίκησης  (Μεταβατικό)
1ος όροφος, Γραφείο Ι 105
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
ΤΚ 45110, Ιωάννινα

Τηλ. 26510 09047 – 48
Email: health@uoi.gr