Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δείτε το Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.