Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων Τμήματος Νοσηλευτικής

Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων Τμήματος Νοσηλευτικής


Συνέλευση Τμήματος αριθμ. 1/25.1.23

Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 74/22.2.2023

Συνεδρίαση Συγκλήτου αριθμ. 1144/28.2.2023


Επιστημονικό Πεδίο 1: Εφαρμοσμένες Βιοεπιστήμες

1. Δομή και λειτουργία του Ανθρωπίνου Σώματος

2. Κλινικές Παθολογικές καταστάσεις – Νοσολογικές οντότητες

3. Παθολογία

4. Καρδιολογία

5. Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία

Επιστημονικό Πεδίο 2: Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Φροντίδα

1. Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων

2. Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική σε Παθολογικές Καταστάσεις

3. Νοσηλευτική φροντίδα παιδιών και εφήβων

4. Νοσηλευτική Φροντίδα Ηλικιωμένων

5. Ψυχική Υγεία και Φροντίδα

6. Νοσηλευτική Βαρέως Πασχόντων

7. Κλινική Νοσηλευτική

8. Νοσηλευτική Κλινικών Εργαστηρίων και Εφαρμοσμένων Δεξιοτήτων στην Επείγουσα Φροντίδα και στη Δημόσια Υγεία

9. Εργαστηριακή́ και Κλινική́ Νοσηλευτική́ σε άτομα με χειρουργικές και παθολογικές ανάγκες

Επιστημονικό Πεδίο 3: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στη Φροντίδα

1. Ψυχολογία Ασθενών, Οικογενειών και Επαγγελματιών Υγείας

2. Βασική και εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Έρευνα

3. Νοσηλευτική Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομία

4. Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

5. Νοσηλευτική Επιδημιολογία

6.Νοσηλευτική Πράξη Βασισμένη στην Ποιοτική Έρευνα και τον Αναστοχασμό

7. Νοσηλευτική Διαχείριση Κρίσεων και Φροντίδα Χειρουργημένων Ατόμων /Νοσοκομειακών Λοιμώξεων