Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Επιτροπές Σχολής

Για τη βελτίωση της λειτουργίας της Σχολής συνιστώνται οι εξής διατμηματικές Επιτροπές που συγκροτούνται από μέλη του Δ.Ε.Π. της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  • Επιτροπή για την προώθηση των εθνικών και διεθνών συνεργασιών της Σχολής
  • Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας
  • Επιτροπή Χωροταξίας και Τεχνικών Έργων
  • Επιτροπή Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Υποδομών
  • Επιτροπή για χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ Ηπείρου
  • Επιτροπή παραλαβής αγοραζομένων ειδών για κάθε οικονομικό έτος
  • Ορισμός τριμελών Επιτροπών Καθηγητών της Σχολής για επανεξέταση μαθημάτων
  • Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωματικού της Σχολής στο Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.