Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος Ιατρικής

Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος Ιατρικής


Συνέλευση Τμήματος αριθμ. 1036/21.12.2022

Συνεδρία Κοσμητείας αριθμ. 73/14.2.2023

Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 1144/28.2.2023


Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας που καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

1.       ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (επιστημονικό πεδίο: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ)

2.       ΒΙΟΛΟΓΙΑ (επιστημονικό πεδίο: ΒΙΟΛΟΓΙΑ )

3.       ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (επιστημονικό πεδίο: ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ )

4.       ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (επιστημονικό πεδίο: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ )

5.       ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (επιστημονικό πεδίο: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ )

6.       ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (επιστημονικό πεδίο: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ)

Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας που καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

1.      ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ (επιστημονικό πεδίο: ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ)

2.     ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ (επιστημονικό πεδίο: ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ )

3.     Δικαστική Τοξικολογία (επιστημονικό πεδίο: Δικαστική Τοξικολογία)

4.     Ακτινολογία (επιστημονικό πεδίο: Ακτινολογία )

5.     Ιατρική Φυσική (επιστημονικό πεδίο: Ιατρική Φυσική)

6.     Ιατρική Πληροφορική (επιστημονικό πεδίο: Ιατρική Πληροφορική)

7.     Πυρηνική Ιατρική (επιστημονικό πεδίο: Πυρηνική Ιατρική)

8.     Ακτινοθεραπεία (επιστημονικό πεδίο: Ακτινοθεραπεία )

9.     Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία-Πυρηνική Ιατρική (επιστημονικό πεδίο: Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία-Πυρηνική Ιατρική)

10.   Παθολογική Ανατομική (επιστημονικό πεδίο: Παθολογική Ανατομική)

Παθολογικός Τομέας που καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

1.     ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (επιστημονικό πεδίο: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ )

2.     ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ (επιστημονικό πεδίο: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ )

3.     ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (επιστημονικό πεδίο: ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ)

4.     ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ (επιστημονικό πεδίο: ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ )

5.     ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (επιστημονικό πεδίο:  ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ)

6.     ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (επιστημονικό πεδίο: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ )

7.     ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ (επιστημονικό πεδίο: ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ )

8.     ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (επιστημονικό πεδίο: ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ )

9.     ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (επιστημονικό πεδίο: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ))

10.   ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ (επιστημονικό πεδίο: ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ )

11.   ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (επιστημονικό πεδίο: ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ )

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας που καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

1.       ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (επιστημονικό πεδίο: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ )

2.       ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (επιστημονικό πεδίο: ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ )

3.       ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (επιστημονικό πεδίο: ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ)

4.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ (επιστημονικό πεδίο: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ)

5.       ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (επιστημονικό πεδίο: ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ)

6.       ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (επιστημονικό πεδίο: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ)

7.       ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (επιστημονικό πεδίο: ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ)

Τομέας Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων που καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

1.       Γναθοπροσωπικη (επιστημονικό πεδίο: Γναθοπροσωπικη )

2.       Δερματολογία (επιστημονικό πεδίο: Δερματολογία )

3.       Νευρολογία (επιστημονικό πεδίο: Νευρολογία )

4.       Νευροχειρουργική (επιστημονικό πεδίο: Νευροχειρουργική )

5.       Οφθαλμολογία (επιστημονικό πεδίο: Οφθαλμολογία )

6.       Ωτορινολαρυγγολογία (επιστημονικό πεδίο: Ωτορινολαρυγγολογία )

Τομέας Υγείας του Παιδιού που καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

1.       ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (επιστημονικό πεδίο: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ )

2.       ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (επιστημονικό πεδίο: ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ )

3.       ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ (επιστημονικό πεδίο: ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ )

Χειρουργικός Τομέας που καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

1.       ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (επιστημονικό πεδίο: ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ )

2.       ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (επιστημονικό πεδίο: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ)

3.       ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (επιστημονικό πεδίο: ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ )

4.       ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (επιστημονικό πεδίο: ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ )

5.       ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (επιστημονικό πεδίο: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ)

6.       ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ (επιστημονικό πεδίο: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ )

7.       ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (επιστημονικό πεδίο: ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ )

8.       ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (επιστημονικό πεδίο: ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ)

9.       ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (επιστημονικό πεδίο: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

10.    ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (επιστημονικό πεδίο: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ )

 

Γνωστικό αντικείμενο που δεν ανήκει σε τομείς του Τμήματος

Ξένη γλώσσα