Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών


Συνέλευση Τμήματος αριθμ. 319/27.1.2023

Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 73/14.2.2023

Συνεδρίαση Συγκλήτου 1144/28.2.2023


Αναπτυξιακή Βιολογία και Αναπαραγωγική Βιολογία

Ανατομία και Φυσιολογία Φυτών

Ανοσολογία

Βιολογία Βλαστικών Κυττάρων

Βιολογία Ζώων με έμφαση στην Ιχθυολογία

Βιολογία Φυτών

Βιομηχανική Βιοτεχνολογία

Βιοπληροφορική

Βιοφυσική

Βιοχημεία

Βιοχημική Μηχανική

Γονιδιωματική

Διατήρηση ζωικής ποικιλότητας

Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας

Διατήρηση χλωριδικής ποικιλότητας

Δομική Βιολογία

Δυναμική Δασικών Οικοσυστημάτων

Ενζυμική Βιοτεχνολογία

Εντομολογία

Εξελικτική Βιολογία – Γενετική και Διατήρηση Πληθυσμών

Εφαρμοσμένη Στατιστική

Κυτταρική Βιολογία

Μαθηματική & Υπολογιστική Βιολογία

Μικροβιακή Γενετική

Μικροβιολογία (διαδικασία εκλογής σε εξέλιξη)

Μοριακή Βιολογία

Μοριακή Γενετική

Μοριακή Εξελικτική Βιολογία

Νευροφυσιολογία Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

Οικολογία

Οικολογία και διατήρηση εντομοπανίδας

Οργανική Χημεία και Φυσικοχημικές Εφαρμογές Βιοδραστικών Υπερμοριακών Ενώσεων

Ορνιθολογία

Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Περιβαλλοντική Τοξικολογία

Περιβαλλοντική Φυσιολογία

Συγκριτική Φυσιολογία

Συμπεριφορική Βιολογία

Συνθετική Βιοτεχνολογία

Υδατοκαλλιέργειες

Υδροβιολογία

Υπολογιστική Βιολογία Συστημάτων

Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων & Εφαρμογές Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού

Φυσιολογία Ανθρώπου και Ζώων