Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8
DSCN2773

Τμήμα Ιατρικής

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1977 και περιλαμβάνει 42 κλινικές και εργαστήρια, 140 Καθηγητές, 31 μέλη στο ειδικό διδακτικό και τεχνικό και 10 στο διοικητικό προσωπικό, 1433 προπτυχιακούς και 829 μεταπτυχιακούς φοιτητές σε προγράμματα MSc και PhD.

Στόχοι του Τμήματος Ιατρικής είναι η καινοτομία, η παραγωγή γνώσης μέσω της έρευνας, η μετάδοση της συνολικής γνώσης μέσω της διδασκαλίας και η ανάπτυξη στους φοιτητές κριτικής ικανότητας, συνθετικής σκέψης και συγκεκριμένων δεξιοτήτων, που είναι τα  απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική/επαγγελματική σταδιοδρομία τους καθώς και την κοινωνική καταξίωση τους.

Τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας του Τμήματος διαθέτουν άριστη επιστημονική κατάρτιση, παρέχουν υψηλή ποιότητα διδακτικού και εκπαιδευτικού έργου, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο· παρουσιάζουν αποδεδειγμένα υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας και διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα, γεγονός που απεικονίζεται στην υψηλή θέση της Ιατρικής σε διεθνείς αξιολογήσεις, την πληθώρα διεθνών συνεργασιών και το μεγάλο αριθμό συμμετοχών σε ερευνητικά προγράμματα και κλινικές μελέτες. Επικουρικά προς αυτά, οι κτιριακές υποδομές στην Πανεπιστημιούπολη και η άμεση γειτνίαση με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, που είναι το μεγαλύτερο στη Βορειοδυτική Ελλάδα και ένα από τα δύο μεγαλύτερα της χώρας, εξασφαλίζουν την άριστη κατάρτιση των φοιτητών και την σταδιακή εξέλιξή τους σε ιατρούς που κατανοούν την παθογένεια, τις εκδηλώσεις και τη θεραπευτική προσέγγιση των νόσων.

Στην πρόσφατη αξιολόγηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αξιολογήθηκε με “ΑΡΙΣΤΑ” στους δέκα άξονες της αξιολόγησης.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γραμματέας: Μαρία Καπιτοπούλου

Γραμματεία – Τμήμα Ιατρικής
Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 07481, 07521,  07201
Fax: 26510 07019

E-mailmedgram@uoi.gr
Ιστοσελίδα: https://med.uoi.gr