Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Συγκρότηση Επιτροπής Ανακατανομής και Συντήρησης Χώρων της Πανεπιστημιούπολης Β’

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου μας στη Συνεδρία της αριθμ. 58/31.3.2021, όρισε μέλη της Επιτροπής τους κ.κ.:
1. Ιωάννη Γεωργίου, Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας,
2. Ναυσικά Ζιάβρα, Πρόεδρο του Τμήματος Λογοθεραπείας,
3. Σταυρούλα Τσιάρα, Πρόεδρο του Τμήματος Νοσηλευτικής,
με αρμοδιότητα τη σύνταξη εισήγησης που αφορούν στην ανακατανομή χώρων του κτηρίου της Πανεπιστημιούπολης Β’, με αρμοδιότητα τη σύνταξη εισήγησης που αφορούν στην ανακατανομή χώρων του κτηρίου της Πανεπιστημιούπολης Β’, για τις ανάγκες που προκύπτουν από τη στελέχωση νέων μελών των Τμημάτων Νοσηλευτικής και Λογοθεραπείας, Αιθουσών διδασκαλίας και Εργαστηρίων, καθώς επίσης και στην καταγραφή των χώρων που χρήζουν άμεσης συντήρησης.
Η εν λόγω Επιτροπή θα διαβιβάζει την εισήγησή της το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 20 Απριλίου 2021, στην Κοσμητεία Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκειμένου ο Κοσμήτορας της Σχολής να επιμεληθεί τις περαιτέρω ενέργειες.