Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογοθεραπείας από 1.9.2021 έως 31.8.2023

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις

Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διετή θητεία από 1.9.2021 έως 31.8.2023

Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 22α Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί, από τις 08:00 έως τις 16:00.. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη από τις 08:00 έως τις 16:00. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα 24 Ιουνίου 2021 μέρα Πέμπτη και για τις ίδιες ώρες, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.