Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογοθεραπείας για διετή θητεία από 1.9.2021 έως 31.8.2023

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 22 Ιουνίου 2021, για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία της εκλογικής διαδικασίας και τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις διαπιστώνεται ότι:

1.    Πρόεδρος του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διετή θητεία από 1.9.2021 έως 31.8.2023, αναδεικνύεται η Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας κ. Ναυσικά Ζιάβρα του Βασιλείου.

2.    Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διετή θητεία από 1.9.2021 έως 31.8.2023, αναδεικνύεται η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Ευγενία Τόκη του Ιωάννη.