Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Συγκρότηση Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου μας στη Συνεδρία της αριθμ. 39/6.3.2018, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας, τους κ.κ.: Χαράλαμπο Μηλιώνη, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, Χαράλαμπο […]

Read More