Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Ανακήρυξη υποψηφίων για εκπρόσωπος των μελών Ε.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π.
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ                             Ιωάννινα, 7 Δεκεμβρίου 2021
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακηρύσσουμε υποψηφίους για εκπρόσωπο των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

α) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την κ. Τσελίγκα Θεοδώρα του Άγγελου, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της κωλύματα εκλογιμότητας.

β) στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την κ. Τσελίγκα Θεοδώρα του Άγγελου, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της κωλύματα εκλογιμότητας.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 13 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 9:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ.. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).

Η Εφορευτική Επιτροπή

Γαλάνη Αλεξάνδρα
Τσιπλακίδης Ιάκωβος
Γκοντού Ελένη