Συλλυπητήρια ανακοίνωση της Σχολής Επιστημών Υγείας για το θάνατο του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής Γρηγορίου Μητσιώνη

Η Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας και η Κοσμητεία εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη για την αιφνίδια απώλεια του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, Γρηγορίου Μητσιώνη.

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος τον οποίο χαρακτήριζε το ήθος και η ευγένεια και ο οποίος συνέβαλε σημαντικά σε όλες τις λειτουργίες του Τμήματος.

Ιωάννινα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Η Κοσμήτωρ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΖΑΦΛΙΔΟΥ