Ο Κοσμήτωρ της Σχολής  Επιστημών Υγείας και η Κοσμητεία εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη για την απώλεια του Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής Μιλτιάδη Ασπιώτη.

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, τον οποίο χαρακτήριζε το ήθος και η ευγένεια και ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη του Τμήματος Ιατρικής.

Ιωάννινα, 11 Μαΐου 2018

Ο Κοσμήτωρ
της Σχολής Επιστημών Υγείας

    Ιωάννης Γεωργίου