• Simple Item 2
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 3
 • Simple Item 1
 • Simple Item 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Πανεπιστήμιο ΙωαννίνωνΗ Σχολή Επιστημών ΥΓΕΙΑΣ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ιδρύθηκε με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 105/2013 - ΦΕΚ Α' 137 – 05/06/13, και αποτελεί μία από τις επτά (7) συνολικά Σχολές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Περιλαμβάνει τα Τμήματα: Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών.

 

 

                              Χαιρετισμός Κοσμήτορος

Στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στις 5-6-2013 με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 105/2013 η Σχολή Επιστημών Υγείας η οποία περιλαμβάνει τo Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών.

Ο σκοπός της Σχολής είναι πολύπλευρος. Η προαγωγή της υγείας, η πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών σε ανθρώπους και γενικότερα σε όλα τα έμβια όντα αποτελεί τον κεντρικό της πυρήνα. Πρωταρχικό ρόλο επίσης έχει η αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης που παρέχεται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με αποτέλεσμα την άρτια κατάρτιση νέων επιστημόνων. Παράλληλα, ιδιαίτερη μέριμνα θα αποτελέσει η ανάπτυξη και στήριξη της έρευνας σε πρωτοποριακούς τομείς καθώς και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και στη χώρα μας.

Η παρούσα Κοσμητεία, η πρώτη της Σχολής Επιστημών Υγείας, καλείται να λειτουργήσει σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Αυτό αποτελεί σημαντική πρόκληση τόσο για την εδραίωση όσο και για τη συνεχή αναβάθμιση της Σχολής μέσω της συνεχούς αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών, της ανάπτυξης εθνικών και διεθνών συνεργασιών για την προώθηση της έρευνας, της εξεύρεσης σημαντικών οικονομικών πόρων και της προσέλκυσης νέων επιστημόνων.

Επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω από τη θέση της Κοσμήτορος ότι θα καταβληθεί η μέγιστη προσπάθεια για τη στήριξη, βελτίωση και επίλυση όλων των σημαντικών θεμάτων της Σχολής που θα προκύψουν αλλά και του Πανεπιστημίου γενικότερα. Η Κοσμητεία θα λειτουργήσει με σεβασμό προς όλα τα μέλη της, με πλήρη διαφάνεια, αξιοκρατία και δικαιοσύνη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η Κοσμήτωρ της Σχολής
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΖΑΦΛΙΔΟΥ
Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής