Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής

Η Αναπληρώτρια Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχοντας υπόψιν τις σχετικές διατάξεις του νόμου

Προκηρύσσει

εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

διετούς θητείας από 1.9.2022 έως 31.8.2024

 Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 14η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 08:00 έως τις 16:00.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Κοσμητείας στη διεύθυνση health@uoi.gr με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης των ενδιαφερομένων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, από Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 έως και Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00.

Από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας