Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Τελετές ορκωμοσίας των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας

Οι τελετές ορκωμοσίας των τελειόφοιτων της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023, των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θα διεξαχθούν ως εξής: Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:30 π.μ. Τμήμα Ιατρικής Τρίτη, 4 […]

Read More

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της Σχολής Επιστημών Υγείας για τον θάνατο του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής και Δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ

Με βαθύτατη οδύνη πληροφορηθήκαμε τον αδόκητο θάνατο του Ομότιμου καθηγητή Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Δημάρχου Ιωαννίνων Μωϋσή Ελισάφ. Ο Μωυσής Ελισάφ υπήρξε ένα εξαίρετο μέλος της ιατρικής […]

Read More

Ορισμός εκπροσώπου της Σχολής Επιστημών Υγείας για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρίαση αριθμ. 73/14.2.2023, λαμβάνοντας υπόψη της: το υπ’ αριθμ. 10888/6.2.2023 έγγραφο της Πρυτανείας  την ανοικτή εκδήλωση ενδιαφέροντος προς όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής, […]

Read More

Ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 9 Φεβρουαρίου 2023, για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία της εκλογικής διαδικασίας και τις ισχύουσες νομοθετικές […]

Read More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η Αναπληρώτρια Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών υγείας, έχοντας υπόψη της τις σχετικές διατάξεις των νόμων Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θητεία […]

Read More

Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 14 Ιουνίου 2022, για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία της εκλογικής διαδικασίας και τις ισχύουσες […]

Read More

Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 9 Ιουνίου 2022, για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία της εκλογικής διαδικασίας […]

Read More

Ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος ΒΕΤ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος ΒΕΤ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανακηρύσσουμε υποψηφίους για το αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και […]

Read More

Ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανακηρύσσουμε υποψηφίους για το αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου […]

Read More

Απόφαση τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής

Η Αναπληρώτρια Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του νόμου, αποφασίζει τον ορισμό τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης […]

Read More