Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος ΒΕΤ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος ΒΕΤ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανακηρύσσουμε υποψηφίους για το αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστημα από 1.9.2022 έως 31.8.2024, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας, τους κ.κ.:

Για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών: ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022
και ώρα από 8:00-14:00

Ιωάννινα 6.6.2022