Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας στη συνεδρ. της αριθ. 6/17-3-2014, συγκρότησε επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας με τα εξής μέλη:

1.      Βελογιάννη Λαμπρινή, Επίκ. Καθηγήτρια

2.      Μαυρέα Βενετσάνο, Καθηγητή

3.      Ψαρροπούλου Αικατερίνη, Καθηγήτρια

Από την Κοσμητεία της Σχολής

Ιωάννινα, 20.3.2014