Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ήτοι:

1. Γενική Συνέλευση Σχολής Επιστημών Υγείας και

2. Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας

Η διάρκεια της θητείας των εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και των αναπληρωτών τους είναι διετής και ορίζεται από 1.12.2021 έως 30.11.2023.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας μέχρι και την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 με αίτηση των ενδιαφερομένων υπογεγραμμένη από τους ίδιους, ηλεκτρονικά (health@uoi.gr).

Παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας