Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Πρόγραμμα Β’ κύκλου ραδιφωνικών εκπομπών “ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ” 2020-2021

Ακολουθεί συννημένα το Πρόγραμμα της εκδήλωσης με τίτλο:

Πρόγραμμα Β’ κύκλου ραδιφωνικών εκπομπών “ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ” 2020-2021