Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Γενική Συνέλευση Σχολής

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας  απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα, όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής , τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και τους εκπροσώπους φοιτητών.

  • Εκπρόσωπος των Ε.Ε.Π.: Λευκοθέα Ανδρέου
  • Εκπρόσωπος των Ε.ΔΙ.Π.: Ιωάννα Μπούμπα
  • Εκπρόσωπος των Ε.Τ.Ε.Π.: Χαράλαμπος Ματσούκας
  • Εκπρόσωποι Φοιτητών (δεν έχουν οριστεί)