Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 9η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί, από τις 08:00 έως τις 16:00.. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αν κανείς από τους […]

Read More

Ανακοίνωση αλλαγής ώρας ραδιφωνικών εκπομπών «ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αναμόρφωσης των προγραμμάτων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΡΑ), οι επόμενες προγραμματισμένες εκπομπές του προγράμματος “ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ”, στις 12 Μαΐου, 26 Μαΐου, 9 Ιουνίου, 23 Ιουνίου και 7 Ιουλίου, θα […]

Read More

Συγκρότηση Επιτροπής Ανακατανομής και Συντήρησης Χώρων της Πανεπιστημιούπολης Β’

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου μας στη Συνεδρία της αριθμ. 58/31.3.2021, όρισε μέλη της Επιτροπής τους κ.κ.:1. Ιωάννη Γεωργίου, Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας,2. Ναυσικά Ζιάβρα, Πρόεδρο του Τμήματος Λογοθεραπείας,3. Σταυρούλα Τσιάρα, […]

Read More

Συγκρότηση Επιτροπής ΕΣΠΑ Ηπείρου (2021-2027)

Σας πληροφορούμε ότι η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου μας στη Συνεδρία της αριθμ. 58/31.3.2021, όρισε ως μέλη της Επιτροπής της Σχολής με έργο τον σχεδιασμό των αξόνων στις βιοϊατρικές επιστήμες και τη […]

Read More

Ορισμός αναπληρωματικού εκπροσώπου της Σχολής Επιστημών Υγείας στο Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας στη Συνεδρίαση της αριθμ. 57/18.12.2020, λαμβάνοντας υπόψη:α) τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/4.8.2017),β) τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ […]

Read More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό αναπληρωματικού εκπροσώπου στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Προς όλα τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτωντης Σχολής Επιστημών Υγείαςτου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Βάση του υπ’ αριθμ. 5714/20.11.2020 εγγράφου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά στον “Ορισμό αναπληρωματικών εκπροσώπων […]

Read More

Συγκρότηση Επιτροπής της Σχολής εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας κατόπιν εισηγήσεων των Συνελεύσεων των Τμημάτων της, όρισε ως μέλη της πενταμελούς Επιτροπής της Σχολής τους κ.κ. 1. Χαράλαμπο Αγγελίδη, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, 2. Γεώργιο Θυφρονίτη, Καθηγητή του […]

Read More

Ορισμός εκπροσώπου της Σχολής Επιστημών Υγείας στο Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

H Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας στη Συνεδρίαση της αριθμ. 44/6.12.2018, λαμβάνοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/4.8.2017), β) το υπ’ αριθμ. έγγραφο 6830/26.11.2018 του Κέντρου  Επιμόρφωσης και […]

Read More

Συγκρότηση Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου μας στη Συνεδρία της αριθμ. 39/6.3.2018, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας, τους κ.κ.: Χαράλαμπο Μηλιώνη, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, Χαράλαμπο […]

Read More

Συγκρότηση Επιτροπής ΕΣΠΑ Ηπείρου 2014-2020

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου μας στη Συνεδρία της αριθμ. 24/11.2.2016, όρισε ως μέλη Επιτροπής της Σχολής, τους κ.κ.: 1. Ιωάννη Γεωργίου, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, 2. Γεώργιο Θυφρονίτη, Καθηγητή του Τμήματος […]

Read More