Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                               Ιωάννινα,09.12.2021
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.ΔΙ.Π
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακηρύσσουμε υποψήφιους για την θέση εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π. καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας:

Για τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας 

Μπούμπα Ιωάννα, μέλος Ε.ΔΙ.Π του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Για την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας

Γιαννόπουλος Θωμάς, μέλος Ε.ΔΙ.Π του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μπούμπα Ιωάννα, μέλος Ε.ΔΙ.Π του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 13 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα από ώρα 9:00 έως 12:00 μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, αυτή θα γίνει την επόμενη εργάσιμη, ήτοι 14 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και κατά τις ίδιες ώρες.

Η Εφορευτική Επιτροπή
Μαριάνθη Σωτηροπούλου
Κωνσταντίνος Κονιδάρης
Αγγελική  Πολύδερα