Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας

Η Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε με το έγγραφο υπ. αριθμ. πρωτ. 244/7-12-2021 της  Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συνεδρίασε και λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, ανακηρύσσει τους ακόλουθους υποψηφίους για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π., στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως ακολούθως:

Για τη Γενική Συνέλευση της Σχολής τους:

Ματσούκα Χαράλαμπο, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής
Παπαγεωργίου Αλεξάνδρα, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής
Για την Κοσμητεία της Σχολής τους:

Ματσούκα Χαράλαμπο, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής
Παπαγεωργίου Αλεξάνδρα, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής
Οι εκλογές θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 12:00 μ.μ., αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).

Σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 κατά τις ίδιες ώρες.

Η Εφορευτική Επιτροπή
Πλαχούρας Κωνσταντίνος
Μελά Χάρις
Πρεβεζιάνου Ελένη