Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 9 Ιουνίου 2022, για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία της εκλογικής διαδικασίας και τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις διαπιστώνεται ότι:

1.    Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διετή θητεία από 1.9.2022 έως 31.8.2024, αναδεικνύεται ο Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Παπαλουκάς του Νικήτα-Λουκά.

2.    Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διετή θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2022, αναδεικνύεται ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Πέτρος Μαραγκός του Γεωργίου.