Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 9 Ιουνίου 2021, για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία της εκλογικής διαδικασίας και τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις διαπιστώνεται ότι:

Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

με τριετή θητεία από 1.9.2021 έως 31.8.2024, αναδεικνύεται

ο κ. Ιωάννης Γεωργίου του Αποστόλου Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής

Επισυνάπτεται το πρακτικό εκλογής.