Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Απολογισμός έργου του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας από 1.12.2017 έως 31.8.2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά τον απολογισμό του έργου του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας χρονικής περιόδου 1.12.2017 έως 31.8.2021, όπως εγκρίθηκε ομόφωνα στη Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 61/15.9.2021.

Read More