Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Πράξη Συγκρότησης της Γ.Σ. της Σχολής Επιστημών Υγείας

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ O ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.              Το Π.Δ. 105/2013 (ΦΕΚ 137/τ. Α’/5.6.2013) «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», 2.              Τις διατάξεις του […]

Read More

Πράξη Συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ O ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   Έχοντας υπόψη: 1.              Το Π.Δ. 105/2013 (ΦΕΚ 137/τ. Α’/5.6.2013) «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», 2.              Τις διατάξεις […]

Read More

Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας για το ακαδ. έτος 2021-22

Προς τους Φοιτητικούς Συλλόγους Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Υποψηφίων Διδακτόρων των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας ·      Ιατρικής ·      Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ·      Νοσηλευτικής ·      Λογοθεραπείας ΘΕΜΑ: «Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής […]

Read More