Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Συγκρότηση Επιτροπής Ανακατανομής και Συντήρησης Χώρων της Πανεπιστημιούπολης Β’

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου μας στη Συνεδρία της αριθμ. 58/31.3.2021, όρισε μέλη της Επιτροπής τους κ.κ.:1. Ιωάννη Γεωργίου, Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας,2. Ναυσικά Ζιάβρα, Πρόεδρο του Τμήματος Λογοθεραπείας,3. Σταυρούλα Τσιάρα, […]

Read More

Συγκρότηση Επιτροπής ΕΣΠΑ Ηπείρου (2021-2027)

Σας πληροφορούμε ότι η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου μας στη Συνεδρία της αριθμ. 58/31.3.2021, όρισε ως μέλη της Επιτροπής της Σχολής με έργο τον σχεδιασμό των αξόνων στις βιοϊατρικές επιστήμες και τη […]

Read More