Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό αναπληρωματικού εκπροσώπου στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Προς όλα τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτωντης Σχολής Επιστημών Υγείαςτου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Βάση του υπ’ αριθμ. 5714/20.11.2020 εγγράφου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά στον “Ορισμό αναπληρωματικών εκπροσώπων […]

Read More