Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας στη συνεδρ. της αριθ. 6/17-3-2014, συγκρότησε επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας με τα εξής μέλη: 1.      Βελογιάννη Λαμπρινή, Επίκ. Καθηγήτρια 2.      Μαυρέα Βενετσάνο, Καθηγητή 3.      Ψαρροπούλου Αικατερίνη, Καθηγήτρια Από την […]

Read More