Ταξίδι στην αρχαία Ελλάδα: Η δημόσια υγεία στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων

Η Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Καθηγήτρια κυρία Μαργαρίτα Τζαφλίδου,
στο πλαίσιο της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων “Αρχαιολογία του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων – από τις απαρχές ως την ύστερη αρχαιότητα” από 22.7.2016 έως 22.1.2017, και
σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων,
σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε την εκδήλωση
με θέμα:

«Ταξίδι στην αρχαία Ελλάδα:
Η δημόσια υγεία στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016
και ώρα 19:00, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων – Πάρκο Λιθαρίτσια

Στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι να αποτελέσει το βήμα παρουσίασης και διαλόγου θεμάτων της διατροφής, της υγιεινής των χώρων, των ασθενειών και της εξέλιξης του φαινοτύπου των κατοίκων του λεκανοπεδίου.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περιήγηση στην έκθεση και εισηγήσεις από τους Καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ.κ.: Ευαγγελία Ντζάνη, Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, Γεώργιο Πηλίδη, Αθηνά Τατσιώνη και Αγαθοκλή Τσατσούλη.

Ιωάννινα, 22 Σεπτεμβρίου 2016
Από την Κοσμητεία
της Σχολής Επιστημών Υγείας

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της Σχολής Επιστημών Υγείας για το θάνατο του Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής Ευάγγελου Μπριασούλη

Η Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας και η Κοσμητεία εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη για την απώλεια
του Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής,
Ευάγγελου Μπριασούλη.

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
τον οποίο χαρακτήριζε το ήθος και η ευγένεια
και ο οποίος συνέβαλε σημαντικά σε όλες τις λειτουργίες του Τμήματος και προσέφερε σημαντικό κοινωνικό έργο.

 

Ιωάννινα, 17 Σεπτεμβρίου 2016

 Η Κοσμήτωρ
της Σχολής Επιστημών Υγείας

Μαργαρίτα Τζαφλίδου

Ορισμός εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

     Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως τους εκπροσώπους των συλλόγων σας (έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ανά κατηγορία) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011, όπως αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν. 4076/2012.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχετικό έγγραφο της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Από τη Γραμματεία της Σχολής Επιστημών Υγείας

Ιωάννινα 7/7/2016

Ορισμός εκπροσώπου φοιτητών στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 9, του Ν. 4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α' «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4076/2012 Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012 τ.Α' «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», στις οποίες καθορίζεται η σύνθεση της Κοσμητείας της Σχολής, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την υπόδειξη των εκπροσώπων σας (ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος) το ταχύτερο δυνατόν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 49, παραγρ. 2 εδάφιο β', του Ν.4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α', η υπ' αριθμόν πρωτ. Φ.122.1/759/109090/ Β2/18.09.2012 (ΑΔΑ: Β4 ΘΗ9-ΣΩΓ) εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία αφορά στην ανάδειξη των οργάνων των Α.Ε.Ι.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχετικό έγγραφο της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Από τη Γραμματεία της Σχολής Επιστημών Υγείας

Ιωάννινα 7/7/2016

Διάλεξη του Πρέσβη της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, κ.κ. Masuo Nishibayashi

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Καθηγήτρια κυρία Μαργαρίτα Τζαφλίδου
σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε τη διάλεξη
του Πρέσβη της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, κ.κ. Masuo Nishibayashi,
με θέμα:

«Japan and Current Japan-Greek Relations»

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016 και ώρα 12:30 μ.μ.,
στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως.

 Παρακαλούμε να ανατρέξετε στη συνημμένη Πρόσκληση

Με τιμή
Η Κοσμήτωρ


Μαργαρίτα Τζαφλίδου