Προκήρυξη εκλογών Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ιατρικής

Δείτε συνημμένα την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων

α. Λειτουργικού – Κλινικοεργαστηριακού,
β. Μορφολογικού – Κλινικοεργαστηριακού,
γ. Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας,
δ. Χειρουργικού,
ε. Υγείας του Παιδιού,
στ. Παθολογικού και
ζ. Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων,

του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για μονοετή θητεία, από 1.12.2017 έως 30.11.2017

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο http://www.uoi.gr/wp-content/uploads/2017/09/PROKHRYXH-DNTH-TOMEON.pdf

Τελετή Απονομής του Τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή της Σχολής Επιστημών Υγείας 2016-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Καθηγήτρια κ. Μαργαρίτα Τζαφλίδου
έχει την τιμή να σας προσκαλέσει
στην τελετή απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή
στους κ.κ.

Δημήτριο Ασημακόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής
Νικόλαο Παυλίδη, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής
Γεώργιο Πηλίδη, Καθηγητή του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή
στην Αίθουσα Α΄ του ισογείου του Συνεδριακού Κέντρου «Κάρολος Παπούλιας».

Παρακαλούμε να ανατρέξετε στη συνημμένη Πρόσκληση

Η Κοσμήτωρ

Μαργαρίτα Τζαφλίδου
Καθηγήτρια

Ορισμός εκπροσώπου φοιτητών στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 9, του Ν. 4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α' «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4076/2012 Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012 τ.Α' «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», στις οποίες καθορίζεται η σύνθεση της Κοσμητείας της Σχολής, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την υπόδειξη των εκπροσώπων σας (ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος) το ταχύτερο δυνατόν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 49 του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α'), υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/759/109090/Β2/18.09.2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΗ9-ΣΩΓ) εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία αφορά στην ανάδειξη των οργάνων των Α.Ε.Ι.)

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχετικό έγγραφο της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Από τη Γραμματεία της Σχολής Επιστημών Υγείας

Ιωάννινα 6/6/2017

Ορισμός εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως τους εκπροσώπους των συλλόγων σας (έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ανά κατηγορία) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011, όπως αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν. 4076/2012.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχετικό έγγραφο της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Από τη Γραμματεία της Σχολής Επιστημών Υγείας

Ιωάννινα 8/6/2017

«Ιχνηλατώντας την Ιατρική στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Καθηγήτρια κ. Μαργαρίτα Τζαφλίδου,
και ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων,
Δρ. κ. Κωνσταντίνος Σουέρεφ,
σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε την εκδήλωση
με θέμα:

«Ιχνηλατώντας την Ιατρική στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία»

που θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017 και ώρα 7:30 μ.μ.
στο Φετιχιέ Τζαμί,
Ακρόπολη Ιτς Καλέ Κάστρου Ιωαννίνων

Παρακαλούμε να ανατρέξετε στη σχετική Πρόσκληση.