ΒιβλιοθήκηΤα Τμήματα της Σχολής παρέχουν προπτυχιακές, αλλά και μεταπτυχιακές σπουδές. Οι προπτυχιακές σπουδές για τους φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής είναι εκταετούς φοίτησης ενώ για τους φοιτητές του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών πενταετούς φοίτησης και υλοποιούνται εντός δώδεκα (12) και δέκα (10) εξαμήνων αντίστοιχα. Τα εξάμηνα είναι διάρκειας τουλάχιστον δεκατριών (13) εβδομάδων παρακολούθησης διδασκαλίας, διαλέξεων, εκτέλεσης εργασιών και εργαστηριακών ασκήσεων, παρακολούθησης κλινικών και εκτέλεσης κλινικών ασκήσεων καθώς και συμμετοχής σε εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Επίσης στην Σχολή λειτουργούν μονοτμηματικά, διατμηματικά καθώς και διαπανεπιστημιακά μεταπτυχιακά προγράμματα. Ακόμη, η Σχολή συμμετέχει σε μια πληθώρα προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, εντός και εκτός Ελλάδος, που σκοπό έχουν να εκπαιδεύσουν και να καταρτίσουν καλύτερα τους φοιτητές της.