Η Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Καθηγήτρια κυρία Μαργαρίτα Τζαφλίδου,
στο πλαίσιο της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων “Αρχαιολογία του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων – από τις απαρχές ως την ύστερη αρχαιότητα” από 22.7.2016 έως 22.1.2017, και
σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων,
σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε την εκδήλωση
με θέμα:

«Ταξίδι στην αρχαία Ελλάδα:
Η δημόσια υγεία στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016
και ώρα 19:00, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων – Πάρκο Λιθαρίτσια

Στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι να αποτελέσει το βήμα παρουσίασης και διαλόγου θεμάτων της διατροφής, της υγιεινής των χώρων, των ασθενειών και της εξέλιξης του φαινοτύπου των κατοίκων του λεκανοπεδίου.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περιήγηση στην έκθεση και εισηγήσεις από τους Καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ.κ.: Ευαγγελία Ντζάνη, Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, Γεώργιο Πηλίδη, Αθηνά Τατσιώνη και Αγαθοκλή Τσατσούλη.

Ιωάννινα, 22 Σεπτεμβρίου 2016
Από την Κοσμητεία
της Σχολής Επιστημών Υγείας