Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

 • Επιτροπή για την ανάπτυξη εθνικών και διεθνών συνεργασιών, με μέλη:
  • Μαρία Αργυροπούλου, Καθ. Ακτινολογίας
  • Θεόφιλος Κωλέττης, Καθ. Καρδιολογίας
  • Ευαγγελία Ντζάνη, Επ. Καθ. Υγιεινής με έμφαση στην Επιδημιολογία
  • Γεώργιος Πηλίδης, Καθ. Περιβαλλοντικής Χημείας & Τεχνολογίας
 • Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας, με μέλη:
  • Λαμπρινή Βελογιάννη, Επ. Καθ. Ηθικής & Δεοντολογίας
  • Βενετσάνος Μαυρέας, Καθ. Ψυχιατρικής
  • Αικατερίνη Ψαρροπούλου, Καθ. Φυσιολογίας Ζώων
 • Επιτροπή για τον καθορισμό κριτηρίων για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή, με μέλη:
  • Γεώργιος Θυφρονίτης, Αναπλ. Καθ. Ανοσολογίας
  • Ευστάθιος Φριλίγγος, Καθ. Βιολογικής Χημείας


  Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

 • Επιτροπή για τον καθορισμό προϋποθέσεων/κριτηρίων για την πρόσκληση Επισκεπτών Καθηγητών, με μέλη:
  • Θεόδωρος Φώτσης, Καθ. Βιολογικής Χημείας (συντονιστής)
  • Χαράλαμπος Μηλιώνης, Αναπλ.  Καθ. Παθολογίας
  • Χαράλαμπος Σταμάτης, Καθ. Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας


  Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

 • Επιτροπή για τη σύνταξη σχετικών προτάσεων βάση των δράσεων του ΕΣΠΑ Ηπείρου (2014-2020), με μέλη:
  • Ιωάννης Γεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής
  • Γεώργιος Θυφρονίτης, Καθηγητής του Τμήματος ΒΕΤ
  • Αναστάσιος Τρογκάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος ΒΕΤ
  • Ελένη Μπαϊρακτάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής
  • Βασιλική Μπούμπα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής