Σύμφωνα με τον νέο Νόμο 4485/2017, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4521 (ΦΕΚ 38/τ. Α’/2.3.2018), άρθρο 19, παρ. 6, η Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει δύο (2) Τμήματα και η τρέχουσα σύνθεση της Κοσμητείας είναι η ακόλουθη:

α) Κοσμήτορα της Σχολής: Ιωάννης Γεωργίου.

β) Προέδροι των δύο (2) Τμημάτων:
1] Μηνάς Πασχόπουλος, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής,
2] Πέτρος Μαραγκός, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, με Αναπληρωτή Πρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο Παπαλουκά, Αναπληρωτή Καθηγητή.

γ) τους επτά (7) Διευθυντές των Τομέων του Τμήματος Ιατρικής:
1] Χαράλαμπος Αγγελίδης, Διευθυντής του Λειτουργικού Κλινικοεργαστηριακού Τομέα,
2] Μαρία Αργυροπούλου, Διευθύντρια Μορφολογικού Κλινικοεργαστηριακού Τομέα,
3] Ευαγγελία Ντζάνη, Διευθύντρια του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας,
4] Αναστάσιος Κορομπίλιας, Διευθυντής του Χειρουργικού Τομέα,
5] Νικόλαος Χαλιάσος, Διευθυντής του Τομέα Υγείας του Παιδιού,
6] Μωυσής Ελισάφ, Διευθυντής του Παθολογικού Τομέα,
7] Σπυρίδων Βούλγαρης, Διευθυντής του Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων.

δ) τρία (3) εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών:
1] Κωνσταντίνος Παπαλουκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος,
2] Βασιλική Κατή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
3] Πέτρος Κατοπόδης, Επίκουρος Καθηγητής.

ε) τρεις (3) εκπροσώπους: έναν (1) ανά κατηγορία Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
1] Θεοδώρα Τσελίγκα, εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.
2] Ιωάννα Μπούμπα, εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.
3] Χαράλαμπος Ματσούκας, εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.

στ) δύο (2) εκπροσώπους φοιτητών: έναν (1) για την κατηγορία των προπτυχιακών και έναν (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών και των υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίοι δεν έχουν ορίσει εκπροσώπους.