Σύμφωνα με τον νέο Νόμο 4485/2017, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4521 (ΦΕΚ 38/τ. Α’/2.3.2018), άρθρο 19, παρ. 6, η Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει δύο (2) Τμήματα και η τρέχουσα σύνθεση της Κοσμητείας είναι η ακόλουθη:

α) Κοσμήτωρ της Σχολής: Ιωάννης Γεωργίου.

β) Προέδροι των δύο (2) Τμημάτων:
1] Άννα Μπατιστάτου, Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής,
2] Πέτρος Μαραγκός, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, με Αναπληρωτή Πρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο Παπαλουκά, Αναπληρωτή Καθηγητή.

γ) Διευθυντές των Τομέων του Τμήματος Ιατρικής:
1] Χαράλαμπος Αγγελίδης, Διευθυντής του Λειτουργικού Κλινικοεργαστηριακού Τομέα,
2] Μαρία Αργυροπούλου, Διευθύντρια Μορφολογικού Κλινικοεργαστηριακού Τομέα,
3] Ευαγγελία Ντζάνη, Διευθύντρια του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας,
4] Αναστάσιος Κορομπίλιας, Διευθυντής του Χειρουργικού Τομέα,
5] Νικόλαος Χαλιάσος, Διευθυντής του Τομέα Υγείας του Παιδιού,
6] Μωυσής Ελισάφ, Διευθυντής του Παθολογικού Τομέα,
7] Σπυρίδων Βούλγαρης, Διευθυντής του Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων.

δ) εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών:
1] Κωνσταντίνος Παπαλουκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος,
2] Βασιλική Κατή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
3] Πέτρος Κατοπόδης, Επίκουρος Καθηγητής.

ε) εκπρόσωποι ανά κατηγορία Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
1] Θεοδώρα Τσελίγκα, εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.
2] Ιωάννα Μπούμπα, εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.
3] Χαράλαμπος Ματσούκας, εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.

στ) εκπρόσωποι φοιτητών: δεν έχουν ορισθεί